HAIR CATALOG HAIR CATALOG

C-_Users_誠之_Desktop_愛さん掲載用_2016-03-22-14.09C-_Users_誠之_Desktop_愛さん掲載用_2016-03-22-14.09-2C-_Users_誠之_Desktop_愛さん掲載用_2016-03-22-14.08

Stylist:Maeda